TUSCANY SLOW TOUR

Tel. 0039  3771074876 

info@tuscanyslowtour.com 

Warunki & regulamin

POTRZEBNE DOKUMENTY:

- Prawo jazdy (posiadane min. 1 rok);

- Ważny dokument tożsamości;

- Karta kredytowa

 

1) Odbiór i zwrot wypożyczonego pojazdu

Pojazd wypożyczony jest wpisywany do umowy najmu i  jest zwracany w takim samym stanie, w jakim Klient go otrzymał. Ewentualne uszkodzenia muszą być zgłoszone w momencie otrzymania pojazdu i wpisane do umowy wypożyczenia. Klient zobowiązuje się do zwrotu wypożyczonego pojazdu zgodnie z datą i godziną wpisaną do umowy (akceptowane jest 30 minut różnicy). Po tym czasie zostanie naliczona taryfa za dodatkowy dzień.

 

2) Użytkowanie pojazdu

Wypożyczenie i użytkowanie pojazdu mechanicznego przewidziane jest dla osób w wieku min. 21 lat,posiadających ważne prawo jazdy od minimum 1 roku.

Klient jest odpowiedzialny osobiście za przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego.

Opłaty parkingowe,opłaty za autostrady,ewentualne mandaty są opłacane przez Klienta.

Pojazd może być prowadzony tylko przez osobę wskazaną w umowie.

Zabronione jest przekazywanie, podnajmowanie pojazdu innym osobom.

Zabronione jest palenie,przewożenie zwierząt oraz przedmiotów, które mogą zabrudzić lub uszkodzić pojazd.

Klient zobowiązuje się do prawidłowego użytkowania pojazdu i dbania o niego.

Żadna interwencja mechaniczna nie może byc przeprowadzona bez wczesniejszego powiadomienia Tuscany Slow Tour.

Klient nie może użytkować pojazdu:

-jeśli posiada nieważne prawo jazdy,

-jeśli jest pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji, które powodują ograniczenie zdolności prowadzenia pojazdów,

- na drogach, które mogą spowodować uszkodzenia pojazdu

Klient zobowiązuje się do pokrycia szkód finansowych wynikających z niewłaściwego użytkowania pojazdu 

   
   

3) Ubezpieczenie i odpowiedzialność

Pojazdy posiadają ubezpieczenie OC. Klient odpowiada finansowo za wszelkie szkody łącznie z pokryciem kosztów za transport uszkodzonego pojazdu.

W przypadku kradzieży Klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Tuscany Slow Tour i zgłoszenia się na najbliższy posterunek policji.

W razie wypadku Klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Tuscany Slow Tour i telefonicznego powiadomienia policji.

Tuscany Slow Tour nie odpowiada za szkody związane z mechaniką pojazdów oraz ich wadliwe funkcjonowanie

 

  

4)Paliwo

Pojazd zostaje przekazany Klientowi z pełnym bakiem. Klient zobowiązuje się do zwrotu pojazdu z takim samym poziomem benzyny. W przypadku różnicy Klient zostanie obciążony finansowo za brakującą benzynę.

 

5) Dane personalne
Klient wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych w celu spisania umowy z Tuscany Slow Tour zgodnie z włoską Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Decreto Legge 196/03 ),dane te nie będą przekazywane podmiotom trzecim